8 minut čtení

Nejvíc ocením, když hodině nechybí náboj, říká Lada Kudláčková

S metodičkou vzdělávacího programu Škola s hrou o tom, jak zapojit hry do běžné výuky, odstranit nudu a nastolit férový, lidský přístup.

Pro pedagogy Co se děje v Albi

„Měla jsem to štěstí, že většina učitelů, kteří mě provázeli, měla férový přístup, ne nadřazený,“ říká produktová manažerka, metodička vzdělávacího programu Škola s hrou a učitelka Lada Kudláčková. Na základce ji prý bavilo všechno, co jí dávalo smysl, střední školu prošla s občasným zaklopýtáním, pedagogickou fakultu však vystudovala hrdě a s hlubokým zájmem o učitelství. Její hodiny jsou založené na individuálním přístupu a absenci nudy. „Nejvíc ocením, když hodině nechybí náboj,“ říká čtyřnásobná maminka. 

 

Jaké byly vaše začátky v Albi?

Spolupráce s Albi začala externě před lety krásným produktem na podporu čtenářské gramotnosti Hravé čtení. Tímto projektem se vše odstartovalo, a protože jsem hry ve své výuce používala vždy, začala jsem postupně hry od Albi metodicky zpracovávat pro další učitele.

 

Přiblížíte nám trochu, co vaše práce vlastně obnáší?

Jako produktová manažerka mám za úkol na základě aktuálních trendů vyvíjet a tvořit produkty – v mém případě vzdělávací hry a pomůcky pro předškoláky, školáky a učitele. Samotný nápad na hru, její obsah a komunikace s výrobcem je ale jen zlomkem v procesu. Na tom, aby se finální výrobek dostal zákazníkovi do rukou, spolupracuje celý tým Albi od grafiků přes obchodní zástupce po ty, kteří zajišťují logistiku. 

 

 

Pro učitele vytváříte tzv. metodický materiál, jak s hrami pracovat ve výuce…

Ano, pro učitele je to inspirace, jak hry využít. I ten nejakčnější učitel totiž potřebuje občas někde načerpat nové nápady a materiály. A metodické listy jsou vlastně návod, jak pomocí herních komponentů inovativně vzdělávat a gamifikovat proces učení. 

 

Působíte také jako lektorka Albi na seminářích čtenářské gramotnosti. Jak si na tom stojí dnešní děti? Baví je číst?

Ráda bych, aby konečně vymizel mýtus o tom, že děti málo čtou, nebo dokonce nečtou. Naopak, dnešní děti konzumují velké množství textu záměrně každý den. Čtenářská gramotnost není jen o čtení samotném, ale i o tom, jak s nabytou informací čtenář naloží, zda o ní kriticky přemýšlí a jak ji využije pro život.

 

Zkuste dítě, které již umí číst, pozorovat jeden celý den. S mírnou nadsázkou – kdyby nemělo zájem číst, nepřečte si po probuzení zprávy od svých přátel, komentáře k videím a fotkám, recenzím, neobjedná si jídlo z oblíbené restaurace, nezjistí, co dávají v kině, v kolik mu jede autobus, jaké je skóre zápasu a kdo dal gól, s jakou aplikací nejlépe stáhnout hudbu atd. V těchto případech jistě neřeknou, že je nebaví číst. 

 

 

Co je podle vás klíčové, když chceme, aby je bavilo čtení knih? 

Podstatná je motivace, zajímavá nabídka a zapojení různých metod nebo aktivit, které cílí na to, aby mladí čtenáři o obsahu přemýšleli a sami tak viděli přínos, který pro ně knihy mají. Nikoho přeci nebaví knihu přečíst, zapsat do deníku stručný obsah a dál nic. Když čtenáře namotivujeme ke čtení knih, je potřeba jeho pozornost udržet, vést ho k přemýšlení o textu, o chování postav; rozvíjet myšlenky dětské filozofie. Zmíním jednu naši praktickou pomůcku – Čtenářskou věž. Její úkoly a nedokončené věty jsou koncipované tak, aby čtenáře knihou provedly, držely pozornost a podpořily přemýšlení o přečteném textu.

 

Ve svých hodinách se řídíte heslem „Aby v hodinách nebyla nuda“. Jak toho dosahujete? 

To je stěžejní cíl. Zaujmout, nenudit, střídat metody a aktivity, žádná frontálka 45 minut, pomáhat dosáhnout maxima všem žákům, a ještě tak, aby se všichni cítili komfortně, zapojit trochu pohybu. Je na čase, aby učitelé za svou snahu učit co nejzajímavěji přestali slýchat: „Vy si jen hrajete a neučíte.“ Naopak, měli by být v takovýchto aktivitách podporováni. Protože jak jinak co nejpoutavěji učit než s hrou.

 

 

Jak byste popsala koncept Albi Škola s hrou

Tento vzdělávací program má široký záběr, záleží mu na vzdělávání, cení si pedagogů a jeho filozofie je taková, že hry a herní komponenty mají své čestné a užitečné místo ve školách, školkách, družinách a knihovnách. Nabízí tak nejen hry jako smysluplnou volnočasovou aktivitu, ale zároveň jako vzdělávací pomůcku. 

 

Škola s hrou nabízí také aktivní využití her, zážitků a interaktivních pomůcek. Jak probíhá vývoj takové pomůcky? 

Aby hra nebo herní komponent dobře sloužily jako pomůcka, je potřeba mít přímé zkušenosti a zpětnou vazbu z praxe, naslouchat, co učitelé potřebují, co zkvalitní jejich práci. Při výrobě vzdělávací pomůcky, stejně jako u všech Albi produktů, je brán největší zřetel na kvalitu materiálu, vysokou úroveň obsahu a soulad se strategií vzdělávací politiky ČR. Pro využití hry s celou skupinou je také důležité, aby hra obsahovala dostatečné množství komponentů a byla graficky poutavá.

 

Jak jsou na tom současné školy? Chtějí využívat herní prvky při vyučování? 

Osobně se na seminářích a workshopech setkávám především s učiteli-srdcaři, kteří s hrou učí. 

Věřím, že trend omezení frontální výuky a zařazení herních prvků do procesu vzdělávání stále roste. Těší mě, že takto směrováni jsou už i budoucí učitelé při svém studiu. I je rádi oslovíme s naším programem.

 

 

Co je vaším nejoblíbenějším produktem právě od Albi Škola s hrou? 

Z množství našich her se asi nedá vybrat jen jediná. Pokud bych ale měla jednu srdcovku zmínit, byl by to soubor aktivit Prima klima. Přívětivé klima třídy a školy je základním stavebním kamenem pro úspěšné vzdělávání, proto je potřeba o něj pečovat. Prima klima je jedna z pomůcek, která univerzálně slouží učitelům, metodikům prevence, výchovným poradcům a vedoucím skupin v péči o vztahy v kolektivu, rozvoji komunikace a předcházení nežádoucího chování.

 

Máte čtyři děti, testujete s nimi nové produkty?

Moje děti jsou mou inspirací i okamžitou tvrdou zpětnou vazbou. Rády testují nové hry, ještě raději je ale připomínkují. A můžu říct, že velmi trefně. Co vylepšit, co vypustit, co dovysvětlit. Mám velkou výhodu, protože teď jsou přesně ve věku cílových skupin, na které se Škola s hrou soustředí.

 

Chystáte na podzim nějaké novinky? 

Těším se na spoustu workshopů s učiteli, řediteli, studenty a knihovníky. Mám radost ze zájmu o naše praktické Zápisníky pedagoga. Na pult se na podzim dostane Hravé čtení 5+, což je interaktivní kniha pro začínající čtenáře na podporu předčtenářské a čtenářské gramotnosti. Těším se také na hru Emocio, která přispěje k rozvoji emoční inteligence dětí. V neposlední řadě pracujeme i na boxu didaktických pomůcek pro učitele, abychom přispěli k jejich profesnímu wellbeingu, a oni tak mohli pro své žáky dělat výuku ještě hravější.

 

Text: Viola Černodrinská  Foto: Jiří Trojánek


Naposledy přidané

Nahoru