Má vaše dítě problémy s mluvením? Zkuste logopedické knížky

Kavárna

Máte doma dítě v předškolním věku a trápí vás, že nemluví úplně čistě? Má potíže s artikulací, trochu šišlá, polyká hlásky? Nekomunikuje srozumitelně anebo oproti ostatním vrstevníkům mluví výrazně méně a má velmi malou slovní zásobu? Pokud se vaše dítě potýká s jakýmkoli logopedickým problémem, bude to chtít čas, trénink i trpělivost.

Má vaše dítě problémy s mluvením? Zkuste logopedické knížky

Být rodičem je těžký úkol. Snažíme se nic nezanedbat, nic nepokazit, ale zároveň nebýt přehnaně starostliví a nevidět problémy tam, kde dost možná ani nejsou. Ale co když začnete mít pochybnosti, jestli vývoj řeči vašeho dítěte odpovídá jeho věku? V našem článku vám přiblížíme, jak by mělo vaše dítě mluvit ve třech, čtyřech či šesti letech, jak mluvení potrénovat, jaké knížky pořídit a kdy už je na čase jít k logopedovi. 

 

 

Vývoj řeči dle věku dítěte a kdy jít k logopedovi

Zhruba ve dvou letech děti začínají napodobovat mluvu rodičů a pokoušejí se tvořit první jednoduché věty. Je nutno podotknout, že pasivní slovní zásoba dítěte v tomto věku je mnohokrát větší než ta, jakou je dítě schopné aktivně mluvit. I neverbální komunikace je ale komunikace a rodiče malých dětí často rozumí i sebemenším náznakům nebo zvukům, které jejich ratolesti vydávají. 
 

Kolem třetího roku děti začínají klást oblíbené otázky „Co to je?“ nebo „Proč?“ a používají některá přídavná jména a zájmena. Pokud váš tříleťák tvoří jednoduché věty, ale nevyslovuje správně některé hlásky, nemusíte se znepokojovat. V tomhle věku je to podle odborníků naprosto normální. A pokud vaše dítě do 3 let příliš nemluví, opět se nemusí jednat o poruchu, ale pouze o fyziologický stav. Když se ani po třetím roce dítě nerozmluví nebo používá pouze pár základních slov a citoslovcí, může se jednat o opožděný vývoj řeči nebo specificky narušený vývoj řeči, tzv. vývojovou dysfázii. V takovém případě je dobré se objednat na logopedii a stav řeči dítěte prokonzultovat.

 

 

Pomáhejte vašim dětem obohacovat řeč

Jako rodiče můžeme být nápomocní trpělivostí a aktivním rozvíjením jejich slovní zásoby. Malým dětem čtěte leporela, zpívejte písničky, opakujte říkadla, chytře je motivujte k mluvení. Snažte se s nimi hodně povídat, komentovat aktuálně prováděné činnosti, čtěte pohádky, vyprávějte vymyšlené příběhy vlastními slovy, více si společně hrajte. Pozor ale na opravování – příliš časté může být pro děti demotivující. Za veškeré pokroky dítě chvalte. Ale opět všeho s mírou. Pro rozvoj řeči u tříletých dětí je důležitý i rozvoj obratnosti a pohybu obecně, kvalitní smyslové vnímání, zrakové vnímání a sluchové vnímání. 

 

 

Po 5. roce věku už na nic nečekejte a problém řešte na logopedii

Pokud vaše čtyřleté dítě nahrazuje hlásky těžší za hlásky jednodušší (typickým příkladem je především hláska „r“ nahrazovaná hláskou „l“ nebo hláska „ř“ nahrazovaná hláskou „ž“), není důvod k panice. Dejte tomu čas. Hraniční věk pro správnou výslovnost všech hlásek je pět let. Máte-li doma předškoláka, kterého trápí špatná výslovnost nebo jiná vada řeči, je ten správný čas na návštěvu logopeda. S nástupem do první třídy by už vaše ratolest měla mít v ideálním případě úplně upravenou výslovnost všech hlásek. 
 

Proč? Protože odklad povinné školní docházky má dnes každé páté dítě a právě vady řeči bývají vedle udržení pozornosti a celkové nezralosti jedním z nejčastějších důvodů. Řešit mluvení až v průběhu první třídy je prostě pozdě. Pokud váháte, jak na tom vaše dítě je, domluvte si kontrolní návštěvu u logopeda. A jak to vlastně funguje? Logoped si s dítětem povídá a přes různé hry nacvičuje správnou výslovnost. Rodič tak má možnost okoukat, co s dítětem procvičovat doma. Návštěva logopeda 1× až 2× měsíčně nestačí, trénink správných řečových stereotypů spočívá v každodenní práci a platí tu zásada: na chvíli, ale často. Třeba nakonec zjistíte, že rozmlouvání a zkoušení různých hlásek po cestě do školky může být docela sranda.  

 

 

Jaké logopedické knížky domů pořídit

Kromě logopedických her vám logoped zaručeně doporučí i nějaké logopedické knihy, pracovní sešity nebo jiné pomůcky. Na trhu je dnes celá řada pomůcek a knih zaměřujících se na logopedická témata. Seženete je buď na speciálních e-shopech, jako třeba www.logopediesusmevem.cz, v klasických knihkupectvích nebo u nás v Albi. Skvělým zdrojem inspirace je také instagramový účet klinické logopedky a mámy Zuzany Blažkové Logopediejinak
 

Logopedické knihy nemusí být úzce zaměřené jen na správnou výslovnost, ale také na rozvíjení slovní zásoby dítěte, celkové komunikační dovednosti, vyjadřování a jazykový cit, jemnou motoriku, sluchové rozlišování a v neposlední řadě i  na soustředění dítěte. Za povšimnutí stojí určitě knihy od české spisovatelky, logopedky a speciální pedagožky Ester Staré. Všechny její knihy mají logopedický přesah, překrásné ilustrace, děti baví a edukují zároveň. Vyberete si ideální knížku pro dítě jakéhokoli věku – od dvouleťáka po školáka. 
 

První logopedický titul Žežicha se neříká je knížka zaměřená na artikulaci s jednoduchými úkoly. Jako další vznikla knížka Žvanda a Melivo, která je zacílená na obsahovou složku řeči – vyjadřování, slovní zásobu, mluvní pohotovost, jazykový cit. Ve své nejnovější knize, Mařenka už říká ř! se Ester Stará použila to, co se jí samotné dlouhodobě osvědčuje v logopedické praxi. 
 

Tedy oba zmíněné přístupy najednou - důraz na artikulaci prostřednictvím různých úkolů i obsahovou složku řeči- vyjadřování, slovní zásobu, mluvní pohotovost, jazykový cit.


 

A za povšimnutí stojí i další tituly. V knize Když roboti brebentí si děti prostřednictvím hravých úkolů, básniček a písniček procvičí hlásky D, T, N, L, R a Ř. Na knihu pak navazuje pokračování Když myšky šeptají, kde děti potrénují hlásky K, G, H, CH, Ď, Ť, Ň, Č, Š, Ž, C, S, Z a slabiky bě, pě, vě. A nejnovějším přírůstkem do logopedické Albi rodiny je Předškolák v cukuletu, který hravou formou připravuje děti na nástup do školy. Knížka je zaměřená na trénink zrakového a sluchového vnímání, pozornosti, paměti, vyjadřování nebo logického myšlení.

 

Držíme palce, ať společnými silami nad všemi záludnostmi českého jazyka vyzrajete. 

 

Text: Markéta Patková  Foto: Getty Images, archiv Albi

Naposledy přidané

Nahoru