11 minut čtení

Jazyk jako melodie a gramatika hrou. Znáte metodu Helen Doron English?

„Metoda Helen Doron English imituje proces, kterým se malé dítě učí svůj mateřský jazyk,“ říká o výuce angličtiny Barbora Tošenovská, která vede pobočky škol využívajících tyto principy po celé České republice. Nově spolupracovala s ALBI na knize, která bude bavit nejen vaše ratolesti.

Kouzelné čtení

 

Kdy jste se poprvé setkala s metodou Helen Doron English? 

Helen Doron English jsem se poprvé doslechla na podzim roku 2003 od manžela své kamarádky. Tenkrát jsem studovala na VŠ a současně si přivydělávala jako překladatelka v jeho firmě. Jednoho dne mi zavolal a řekl, že na internetu našel hrozně zajímavý program na výuku angličtiny pro děti a že by bylo skvělé, kdyby taková malá škola existovala i u nás v Opavě. Mně se ta myšlenka hned zalíbila, a tak jsme se rozhodli, že společně vyrazíme na výzvědy do polského města Tychy, kde jednu z poboček provozovali. V Tychách jsem poprvé na vlastní oči viděla, s jakým nadšením mohou děti docházet do „školy“ a že skutečně existuje způsob, jak zcela přirozeně a nenásilně, přitom ale mimořádně efektivně učit děti anglicky.

 

Mgr. Barbora Tošenovská, metodička a dlouholetá lektorka programu Helen Doron English

 

Jak jste se stala manažerkou jazykové školy Helen Doron? 

Po mé první návštěvě nabraly záležitosti poměrně rychlý spád a už v září 2004 jsme v Opavě otevírali první výukové centrum HDE v ČR a rozjížděli pilotní výuku. Už po pár měsících bylo jasné, že HDE je trefa do černého. V lednu 2005 jsme proto podepsali smlouvu na výhradní zastoupení pro celou ČR. Postupem času a s narůstajícím počtem nových poboček se začala měnit i hlavní náplň mé práce – místo výuky dětí jsem se začala věnovat správě a vedení poboček, náboru nových učitelů a licenčních partnerů, rozvoji naší franšízové sítě a poradenství v oblasti výuky anglického jazyka.

 

Existuje 85 aktivních poboček, do kterých dochází více než 9000 studentů. Vypadá to jako oblíbená učební metoda. V čem je její hlavní přednost? 

Metoda Helen Doron v podstatě imituje proces, kterým se malé dítě učí svůj mateřský jazyk. Využívá principů, které jsou pro člověka zcela přirozené a automatické. Učí jazyk kombinací vizuálních, auditivních a pohybových vjemů a nestaví na už nabyté slovní zásobě z mateřského jazyka. Právě proto se pomocí ní mohou učit i ty úplně nejmenší děti.

 

Ve vaší výuce využíváte tzv. technologii rozšířené reality. Mohla byste popsat, co to vlastně je? 

Rozšířená realita (augmented reality) je označení pro zobrazení něčeho reálného, doplněného o digitální prvky. Jedná se o relativně mladou technologii, která nabízí využití v řadě různých odvětví, např. ve vzdělávání. Některé z učebnic HDE jsou doplněny o prvky, které prostřednictvím speciální aplikace, kterou si student stáhne do tabletu nebo chytrého telefonu, promění statickou publikaci v interaktivní učební pomůcku. Technologie rozšířené reality v tomto konkrétním případě totiž umožňuje „oživení“ ilustrovaných postaviček do 3D rozměru. 

 

S ALBI jste vytvořili projekt MY FIRST ENGLISH. O co vlastně jde? 

Spolupráce HDE s ALBI je první svého druhu, kterou jsme za dobu našeho fungování realizovali, a já jsem z ní nadšená. Výstupem prvního společného projektu je krásná interaktivní kniha určená k výuce a procvičování angličtiny pro děti od 3 do 7 let. Kniha obsahuje osm oblíbených témat a učí děti slovní zásobu a jednoduché větné struktury zábavnou formou pomocí veselých písniček a hravých kvízů. Kromě základních instrukcí pro práci s kouzelnou Albi tužkou je celá kniha pouze v angličtině, protože v Helen Doron nepřekládáme, ale učíme děti přemýšlet v angličtině.

 

 

Učíte děti vnímat angličtinu jako druhý jazyk, nikoliv jako cizí jazyk. Jaký se klade důraz například na gramatiku? 

Gramatika, jakkoli je neoblíbená, je zásadní při výuce každého jazyka a stejně tak tomu je u HDE. Naučit se jazyk bez toho, abychom zvládli jeho gramatické struktury, dost dobře nejde. Nejmenší děti přijímají gramatické struktury automaticky a zcela přirozeně z toho, co slyší od učitele, a z nahrávek, které jim doma rodiče přehrávají. Gramatika se jim nevysvětluje, ani nepřednáší. U někoho to tedy může vzbudit dojem, že v HDE gramatiku nepovažujeme za důležitou a její výuce se nevěnujeme. Opak je ale pravdou – jedná se o cílený proces. Pravidelným opakovaným poslechem konkrétních a speciálně sestavených nahrávek zajistíme našim studentům každodenní kontakt s angličtinou. Tak postupně docílíme toho, že dítě začne automaticky přijímat a osvojovat si základní gramatické struktury. Ve vyučovacích hodinách pak jejich užití procvičujeme prostřednictvím stolních a karetních her, soutěží a jiných zábavných aktivit.

 

Od kolika let se mohou děti učit jazyk touto metodou? Víme, že vaše dcera začala s angličtinou už v 8 měsících. Jak tedy probíhají kurzy pro ty nejmenší?

Výuka nejmladších dětí probíhá v malé skupince maximálně 8 dětí a výhradně v angličtině. Rozdíl oproti kurzům pro starší děti je v tom, že na každé hodině je současně přítomen i rodič, který se výuky aktivně účastní společně s dítětem. Naprostým základem je pravidelný, každodenní poslech podkresových nahrávek v domácím prostředí, díky kterému dítě postupně nasává melodii, rytmus a základní gramatické struktury anglického jazyka. S angličtinou je tak  v každodenním kontaktu a osvojuje si jazyk zcela přirozeně, stejným principem jako svůj mateřský jazyk. S Helen Doron se mohou učit děti již od 3 měsíců věku. 

 

 

Pamatujete si první anglickou říkanku nebo písničku své dcery? 

Samozřejmě. Byla to obdoba české říkanky „Vařila myšička kašičku“, tzv. tickle-touch rhyme:

Slowly, slowly, very slowly creeps the garden snail.
Slowly, slowly, very slowly up the garden rail.
Quickly, quickly, very quickly runs the little mouse.
Quickly, quickly, very quickly to his little house.

 

V jednom rozhovoru jste řekla, že děti jsou do svých 7 let jako houba...

Malé děti jsou schopny osvojit si jakékoliv množství jazyků, kterým jsou pravidelně a opakovaně vystaveny. Nemusí být z bilingvní rodiny, aby se mohly naučit více než svůj mateřský jazyk. Důvod je prostý. V okamžiku narození je automatické přijímání melodie, rytmu a struktury jazyka pravděpodobně tou nejkomplexnější schopností, kterou člověk má. Do sedmi let věku jsou všechny vjemy související s řečmi a jazyky ukládány do stejné oblasti mozku. Po dovršení sedmi let se pro jednotlivé řeči utváří vlastní sítě neuronů, každý jazyk už má v mozku své samostatné jazykové centrum. Právě proto je pro malé děti daleko snazší než pro dospělé učit se nový jazyk. Stačí, když je splněna jedna základní podmínka, a tou je právě zajištění pravidelného, opakovaného kontaktu s daným jazykem.

 

Dala by se tato metoda použít například i ve výuce seniorů? 

Metoda se jistě dá aplikovat na jakoukoliv věkovou kategorii, tedy i na seniory. Určitě bych ale nepředpokládala, že budou ve výuce postupovat stejně rychle jako děti – právě kvůli důvodům, které uvádím výše.

 

 

Jaký je váš názor na „klasickou“ školní výuku cizích jazyků v Česku? 

Úroveň výuky jazyků ve státním školství, a zejména to platí pro základní školy, se sice za posledních 10 let zvyšuje, podle mého názoru ale stále zdaleka není dostačující. Nechci se dotknout některých vynikajících kolegů angličtinářů tím, že bych všechny házela „do jednoho pytle“. Vím, že i ti vynikající tady jsou. Jako metodička a trenérka učitelů anglického jazyka na základních školách ale také vím, že velké procento angličtinářů nemá dostatečnou jazykovou vybavenost na to, aby mohli kohokoli učit. Mnohdy také nemají optimální podmínky pro výuku, potřebné technické zabezpečení, pomůcky a tak dále. V neposlední řadě k tomu všemu někteří musí ještě bojovat s nedostatečnou podporou vedení. Všechny tyto aspekty se pak pochopitelně do úrovně výuky na školách každodenně promítají a výsledky dětí jsou, jaké jsou...

 

Dá se pomoci HDE naučit i jiný jazyk než angličtina? A pokud ano, plánujete to do budoucna ve vašich pobočkách? 

HDE je program zaměřený čistě na angličtinu. Jeho vývoj do současné podoby trval 35 let. Nejsem si jistá, zda by bylo možné program tak říkajíc „překlopit“ do jiného jazyka a současně zachovat veškerou jeho kvalitu a efektivitu. V tuto chvíli určitě nic podobného neplánujeme.

 

 

Co byste poradila maminkám, které chtějí s touto metodou začít?

Zájemce o výuku nejen z Prahy bych nasměrovala na stránku www.helendoron.cz/zapis. Vyplněním a odesláním jednoduchého formuláře tak získají možnost navštívit se svými dětmi ukázkovou hodinu na pobočce, kterou si sami zvolí. Ukázková hodina je zdarma a zcela nezávazná. Při návštěvě pobočky se pak maminky dozví vše nezbytné o organizaci výuky, provozu v našich centrech a budou si moci prohlédnout naše výukové materiály.

 

V této době spousta kurzů probíhá nedobrovolně online. Jsou to i kurzy HDE? 

Při propuknutí koronavirové krize v březnu 2020 a následném uzavření škol to byla právě HDE, která celý svůj program jako první převedla do online režimu. I když se už nemůžeme dočkat, až všechny klienty znovu přivítáme v našich pobočkách, jsme pyšní na to, že se život v HDE nezastavil a že pro své klienty i v době krize máme řešení, a i za této pro všechny mimořádně obtížné situace zůstáváme zárukou toho nejkvalitnějšího dostupného vzdělání pro jejich děti.

 

Metodu založila před třiceti lety lingvistka Helen Doron, když sledovala svou dcerku, jak se učí hrát na housle. Metoda Suzuki, kterou její dcera při hře používala se zaměřuje na melodii, nikoliv na noty. Helen Doron si uvědomila, že stejný podobný princip by se dal aplikovat i při výuce cizích jazyků. Sestavila tak speciální metodiku, se kterou se proslavila po celém světě. 

 

 

Text: Viola Černodrinská Foto: Archiv B.Tošenovské, HDE a Getty Images

 


Naposledy přidané

Nahoru